ING. JANA TRUNEČKOVÁ - DAŇOVÝ PORADCE, AUDITOR

 

Člen Komory daňových poradců České republiky                 

Číslo osvědčení 4129                                                               

 

Člen Komory auditorů České republiky                                            

Číslo osvědčení 2117

 

 

Poskytujeme služby:

 

·          Audit

·          Přezkoumání hospodaření USC

·          Daňové poradenství

·          Vedení účetnictví a daňové evidence

·          Finanční, ekonomické, organizační a účetní poradenství

·          Zastupování klienta před příslušnými institucemi a úřady na základě udělené plné moci

                                              

           

Kontakt:

 

Na Petynce 30, 169 00 Praha 6

 

IČ: 71982540

 

Mobil: +420 608 342 404

Email: truneckova.advice@gmail.com